ประชุมทีมผู้บริหาร/อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่

ถ่ายทอดสด ทางออนไลน์ เท่านั้น

วันที่.............เวลา ...............          

รายละเอียด การประชุม

..........................................................
...........................................................

 

 

โหลดโปรแกรม zoom บนคอมพิวเตอร์

โหลดโปรแกรม zoom บนโทรศัพท์มือถือ andios

โหลดโปรแกรม zoom บนโทรศัพท์มือถือ ios

คู่มือการใช้ zoom บนคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้ zoom บนมือถือ